V世代 第一季 Gen V Season 1|2023

电影介绍Movie Details

《V世代》是一部衍生自《英雄克星》,以美国唯一一所超级英雄学院为背景的惊险刺激的新剧集。
这些天赋异禀的学生接受道德的考验、争夺大学的最高排名以及加入沃特国际精英超级英雄团队“超级七人队”的机会。
当这所学校的黑暗秘密曝光时,他们必须决定自己想成为什么样的英雄。

下载地址Movie Down
1080P 45.4GB Gen.V.S01.2160p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.HDR.H.265-NTb
1080P 3.81GB Gen.V.S01E08.HDR.2160p.WEB.H265-SuccessfulCrab
1080P 3.87GB Gen.V.S01E08.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 4.92GB Gen.V.S01E07.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 4.87GB Gen.V.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 4.05GB Gen.V.S01E06.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 5.23GB Gen.V.S01E06.HDR.2160p.WEB.h265-ETHEL
1080P 5.17GB Gen.V.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 4.75GB Gen.V.S01E04.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 6.15GB Gen.V.S01E04.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 5.26GB Gen.V.S01E03.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 6.84GB Gen.V.S01E03.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 4.98GB Gen.V.S01E02.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 6.46GB Gen.V.S01E02.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 6.04GB Gen.V.S01E01.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 7.83GB Gen.V.S01E01.HDR.2160p.WEB.H265-NHTFS
1080P 23.5GB Gen.V.S01.COMPLETE.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 2.39GB Gen.V.S01E08.Guardians.of.Godolkin.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 2.39GB Gen.V.S01E08.1080p.WEB.H264-SuccessfulCrab
1080P 3.1GB Gen.V.S01E07.Sick.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ACEM
1080P 3.1GB Gen.V.S01E07.Sick.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 775.84MB Gen.V.S01E07.Sick.1080p.WEBRip.10bit.DDP5.1.x265-HODL.mkv
1080P 2.51GB Gen.V.S01E06.1080p.WEB.h264-ETHEL
1080P 2.51GB Gen.V.S01E06.Jumanji.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 2.55GB Gen.V.S01E05.1080p.WEB.H264-NHTFS
1080P 2.55GB Gen.V.S01E05.Welcome.to.the.Monster.Club.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.mkv
1080P 2.55GB Gen.V.S01E05.Welcome.to.the.Monster.Club.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ACEM.mkv
1080P 2.83GB Gen.V.S01E04.1080p.WEB.h264-ETHEL
1080P 5.65GB Gen.V.S01E04.The.Whole.Truth.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 3.3GB Gen.V.S01E03.ThinkBrink.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX
1080P 3.3GB Gen.V.S01E03.1080p.WEB.H264-NHTFS
1080P 3.3GB Gen.V.S01E03.ThinkBrink.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 3.1GB Gen.V.S01E02.1080p.WEB.H264-NHTFS
1080P 3.1GB Gen.V.S01E02.First.Day.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 3.74GB Gen.V.S01E01.1080p.WEB.H264-NHTFS
1080P 3.74GB Gen.V.S01E01.God.U.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1016.36MB Gen.V.S01E08.Guardians.of.Godolkin.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1016.29MB Gen.V.S01E08.720p.WEB.h264-ETHEL
1080P 1.31GB Gen.V.S01E07.Sick.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ACEM
1080P 1.31GB Gen.V.S01E07.Sick.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1.31GB Gen.V.S01E07.720p.WEB.h264-ETHEL
1080P 1.06GB Gen.V.S01E06.Jumanji.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 507.25MB Gen.V.S01E06.720p.WEB.h264-ETHEL
1080P 1.03GB Gen.V.S01E05.Welcome.to.the.Monster.Club.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-ACEM.mkv
1080P 501.61MB Gen.V.S01E05.720p.WEB.h264-ETHEL
1080P 536.3MB Gen.V.S01E04.720p.WEB.h264-ETHEL
1080P 1.13GB Gen.V.S01E04.The.Whole.Truth.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1.33GB Gen.V.S01E03.ThinkBrink.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX
1080P 1.33GB Gen.V.S01E03.ThinkBrink.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1.26GB Gen.V.S01E02.First.Day.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX
1080P 1.26GB Gen.V.S01E02.First.Day.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
1080P 1.52GB Gen.V.S01E01.God.U.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX
1080P 1.52GB Gen.V.S01E01.God.U.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
字 幕 http://www.ddzimu.com/download/35211473.html
{{txt}}
Copyright © nnmeiju.com All Rights Reserved. | THEME DESIGN BY   WordPress
声明本站内容均自动采集自互联网,若有内容侵犯了您的权益请联系fanyun866#gmail.com。